Kammerråd H. Jacobsen var lærer i Hyllested fra 1844-1894. I en føljeton til Sorø Amtstidende 1910 fortæller han om sognet, kirken og dens præster, der på den tid hørte under Holsteinborg Gods.


Altertavlen. Omkring år 1400 blev tårnet bygget og koret blev forlænget med et ekstra rum. En typisk dansk landsbykirke, hvidkalket ude og inde. Altertavlen bærer årstallet 1594. Alterbilledet er et nadver-billede. I 1743 blev det dækket af et billede af Kristi gravlæggelse, malet af kgl. hofforgylder Getreuer. I 1948 kom det gamle billede atter til ære og værdighed. Gertreuers billede hænger andetsteds i kirken. Antependiet er nyt. Det er designet og vævet af Anni Fiil, Slagelse.


Krucifiks og prædikestol. Lærer Jacobsen skriver: "På kirkens nordre væg hænger et meget dårligt udskåret trækrucifiks, som rimeligvis er fra den katolske tid." Men i "Danmarks kirker" kan man læse: "Et meget smukt korbuekrucifiks fra omkring 1525 er skåret af den såkaldte "Næstved krucifiks-mester". Prædikestolen fra 1605 bærer navnene Korfies Ulfeld og Elsse Brockenhuds. Jacobsen fortæller, at Ulfeld "var farbror til landsforræderen af samme navn og hustruen forræderens moster". Ulfeld blev amtmand over Korsør len. Hertil hørte også Hyllested.


Tårnuret. Kirken har et tårnur med et spændende gammelt urværk. Det omtales allerede i 1661. Der er selvfølgelig repareret på det og det skulle trækkes op. I 2010 blev det elektrificeret.

 

Kirkens orgel og klokker. Kirkens orgel blev anskaffet i 1986. Det var oprindelig rygpositiv i Sct. Johannes kirkens orgel i Herning. Det har syv stemmer + subbas. Kirkens klokker er fra 1666 og 1826, Den ældste klokke sendte kirkeværgen til tiggerstaven. Han måtte sælge sin gård for at klare udgifterne til klokken.


Gradualebogen. Kingos salmebog fra 1699 eksisterer stadig. Den er ormædt, støvet og slidt, men næsten komplet.

 

B.S. Ingemann. Salmedigteren B.S. Ingemann blev viet til sin Lucie i Hyllested kirke i juli 1822. Lucies onkel var dengang præst ved kirken. Han hed Thomas Martinus Braem Galschjøtt og var præst i Hyllested i 44 år. Om ham fortæller lærer Jacobsen:

 "Folk troede om ham, at "han kunne mere end sit fadervor", hvortil han måske selv gav anledning ved den sære skik, han havde, at han tit gik op i kirken om aftenen med en tændt lygte og opholdt sig der i længere tid.
Da han en aften kørte hjem fra Slagelse og kom til Dalmose kro, kunne hestene ikke få vognen længere. Præsten sagde da ganske roligt til karlen, at han skulle stå af og lægge det ene baghjul op i vognen, og nu gik det hjemad i en fart. Hvem der havde holdt vognen og nu måtte gøre det ud for det ene hjul er let at forstå." Galschjøtt døde i 1828, 80 år gammel, og - tilføjer Jacobsen: Han var en kras rationalist og en stridbar herre !!"

Ingemann har nok besøgt Lucie i præstegården i forlovelsestiden. I hvert fald har han i 1813 skrevet et digt til Hyllested præstegårds pris:

 

Muntre lærker slaae-
tusind blomster smaae
titte fra det grønne-
Hvor de dog er kønne !
Mon de ikke ved
vor lyksalighed ?

 

Gud! hvor er du god !
Du os føle lod
lærkens fryd i luften
blomstens aand i duften,
rene aanders lyst
ved hinandens bryst.

 

Præstegården eksisterer ikke mere. De ældgamle udlænger er forlængst revet ned. Det nuværende stuehus er fra 1840. I den parklignende have stod et par gamle træer, der var "vokset sammen". Traditionen har kaldt dem Ingemanns træer, fordi man tænkte, at der havde han nok siddet og flettet fingre med Lucie. Tanken er sød, men træerne var næppe så gamle. For nogle år siden blev de fældet.

 

Del dette:

Gudstjenester

Søndag den 5. juli kl. 10.30 i Gimlinge ved Tommy Toudahl Corfixen.


Søndag den 12. juli kl. 10.30 i Hyllested ved Tommy Toudahl Corfixen.


KALENDER

BegivenhedDato

Bob Dylan i kirken

Gimlinge Kirke. Kan Bob Dylans musik nydes ved en ganske særlig …

14. aug 19:00
20:00
14. aug 19:00 -
20:00

Kirkekoncert med Lene Siel

Høve Kirke. Varme, ærlighed, kvalitet og sang i verdensklasse er ord, som ofte er …

27. aug 19:00
20:00
27. aug 19:00 -
20:00

Spaghettigudstjeneste

Gimlinge Kirke. Vi starter med en kort gudstjeneste i kirken, hvor vi synger …

3. sep 17:00
18:00
3. sep 17:00 -
18:00