Kirke fra ca. 1150. Det ældste af kirken er fra 1150 og omfatter skibet (med bænkene) og den del af koret, hvor døbefonten nu står. Omkring år 1400 blev tårnet bygget, koret blev forlænget med et ekstra rum (hvor alteret nu er) og der kom hvælvinger i kirken. Kirken var på den tid ejet af en herremand i Vollerupgårde, beliggende i sognets nordvestlige hjørne.

 

Kalkmalerier. Herremanden bestilte formentlig Morten Maler til at dekorere kirken: I korhvælvingen ses Jesu lidelseshistorie og under Kristi gravlæggelse malerens signatur, som ikke kan overses: "Martinus Maler fecit hoc" (Morten Maler gjorde dette). Den nøjagtige datering af mesterværket står under et billede af himmelborgen: "Først i år 1409 maledes påskebilledet i hvælvet".

 

Kirkens orgel og klokker. Kirken har et dejligt lille orgel af P.G. Andersen med 7 stemmer, 2 manualer og pedal. Orgelet er erhvervet i 1979. Kirkens klokker er støbt i 1618 og 1634 af Felix Fuchs og Hartwich Quellichmeier. I den lille klokke findes et indstøbt relief af Mariæ bebudelse, altså engelen Gabriels besøg hos jomfru Maria. Det samme motiv findes i kirkens dåbsfad... Hvad laver Maria i klokken? - Joh, klokken kalder til gudstjeneste, og Maria er symbolet på én, som fulgte et kald. Måske derfor!

 

Lysekrone fra Antvorskov Slot. I det "gamle" kor hænger en lysekrone til levende lys. Den stammer fra Antvorskov Slot ved Slagelse, hvor der sidst i 1600-tallet boede en lensmand ved navn Hugo Lützow. Han døde i 1693 (se også herunder) og året efter forærede hans søn lysekronen til kirken til minde om sin far. Det kan læses på inskriptionen. Lysekronen er tændt ved alle særlige lejligheder: Jul, påske, pinse, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

 

Epitafium i sakristiet. På et epitafium i sakristiet (v/koret) kan man læse, at Hugo Lützow købte Gimlinge kirke for at blive begravet her sammen med sine to hustruer. Billedet viser inskriptionen på Hugo Lützow's og hans to hustruers gravsten, der er støbt ned i gulvet i Gimlinge kirke.

 

Døbefont og prædikestol. Kirkens døbefont er af granit. Dåbsfadet stammer fra Sydtyskland fra ca. år 1550. Prædikestolen er fra 1594.

 

Håndarbejde. To nye stykker håndarbejde må også beundres: En meget smuk alterdug og et skønt korsstingsbroderi på "præstens stol" i koret. Begge er udført af en beboer i sognet.

 

Kirkegården blev i 1931 udvidet mod øst med jordstykket fra den tidligere (lavere liggende) fattiggård. Muren omkring denne del af kirkegården er bygget af kampesten fra en nedbrændt gård i Vollerup. På kirkegården har stået en senmiddelalderlig kirkelade på 112 m2. Eneste synlige spor er nu et knæk i kirkegårdsmuren lige vest for det nuværende toilet og redskabshus.

 

Altertavlen er dekoreret med 6 malerier fra 1680. Under dem kan man blandt andet se, hvem der på det tidspunkt var kirkens øvrighed.

 

Chresten Schou Quistgaard. På tårnet står bogstaverne C.S.Q. og årstallet 1861. Det sidste angiver året for en skalmuring af tårnet. C.S.Q. står for Chresten Schou Quistgaard. Han var født på Gerdrup gods i 1804, og fik som sin fædrende arv Gimlinge kirke og kirkegods. Han var sognepræst i Gimlinge fra 1840 - 1867, og kunne således selv bestemme over sin egen kirke. Lige øst for kirken, op til korets udvendige side, ligger Quistgaards familiegravsted omhegnet af et smedejernsgitter. C.S. Quistgaards gravsten er sat ind i selve kirkemuren. Hans efterkommere har ret til at blive begravet dér, og "kirken" er forpligtet til at vedligeholde det store gravstykke for bestandigt.

Hvis du som besøgende ønsker en mere dybtgående historisk vejledning om kirken, henvises til hæftet i våbenhuset.

 

 

Del dette:

Gudstjenester

Søndag den 5. juli kl. 10.30 i Gimlinge ved Tommy Toudahl Corfixen.


Søndag den 12. juli kl. 10.30 i Hyllested ved Tommy Toudahl Corfixen.


KALENDER

BegivenhedDato

Bob Dylan i kirken

Gimlinge Kirke. Kan Bob Dylans musik nydes ved en ganske særlig …

14. aug 19:00
20:00
14. aug 19:00 -
20:00

Kirkekoncert med Lene Siel

Høve Kirke. Varme, ærlighed, kvalitet og sang i verdensklasse er ord, som ofte er …

27. aug 19:00
20:00
27. aug 19:00 -
20:00

Spaghettigudstjeneste

Gimlinge Kirke. Vi starter med en kort gudstjeneste i kirken, hvor vi synger …

3. sep 17:00
18:00
3. sep 17:00 -
18:00