PRÆSTESKIFTE

I efteråret blev stillingen som sognepræst i Gimlinge-Hyllested Pastorat slået op som en midlertidig stilling i et år med mulighed for forlængelse. Stillingen er midlertidig, da vi ikke kan tilbyde en bolig for præsten. Tommy Toudahl Corfixen tiltræder 1. februar. Tommy bliver indsat af provsten ved gudstjenesten i Hyllested den 2. februar kl. 10.30. Der bliver holdt en velkomstreception i våbenhuset efter gudstjenesten, hvor menigheden har mulighed for at byde Tommy velkommen.

Peter Borring Sørensen fratræder stillingen ved udgangen af januar. Peter har den sidste planlagte gudstjeneste i Gimlinge den 19. januar kl. 10.30. Der bliver holdt en afskedsreception i våbenhuset efter gudstjenesten, hvor menigheden har mulighed for at tage afsked med Peter.

Peter skriver som afsked:

I midten af januar 2018 ringede biskoppens sekretær for at spørge mig, om jeg ville være konstitueret sognepræst (præstevikar) i Gimlinge og Hyllested Sogne. Jo, det ville jeg naturligvis gerne, hvorefter jeg måtte have fat i mit skoleatlas for at finde ud af, hvor i Roskilde Stift Gimlinge og Hyllested Sogne befinder sig.


Det har været en fornøjelse at være præst for de to sogne, og det har været interessant at opnå nærmere kendskab til jeres hyggelige hjørne af Danmarkskortet. Som præst har man det enestående privilegium at møde mennesker i de stunder af livet, hvor tilværelsen viser sig i al dens mangfoldighed. Gimlinge og Hyllested kirker har dannet rammerne om bisættelser, begravelser, dåb, konfirmationsgudstjenester og dåb for ikke at tale om de lidt over hundrede gudstjenester, som jeg har haft fornøjelsen af at holde i jeres to kirker.


Siden min indsættelse den 4. februar 2018 har jeg haft kontor på Atkærcenteret i Dalmose. Naturligt nok er det i pastoratets største by, at der er flest mennesker. Derfor har det været en fordel mig at have kontor i en del af pastoratet, hvor der er størst mulighed for at støde ind i folk, hilse på og meget ofte slå en sludder af. Atkærcenterets personale har mødt mig samme varme og interesse, som den jeg har mødt hos jer, der kom forbi mit kontor med et ærinde eller blot for at hilse på.


Som præst på landet er man tilknyttet en bestemt præst, som man ”bytter” med, når man planlægger friweekender og ferier. Præsten i Gimlinge og Hyllested er tilknyttet præsten i Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup Pastorat, hvilket betyder, at jeg ofte har haft gudstjeneste i disse fire kirker. Det har ligeledes været en fornøjelse at lære menighed, præster og personale at kende i de fire nabosogne. Desuden har jeg lært en masse gode kolleger at kende i Slagelse Provsti.


Under de to år som konstitueret sognepræst i Gimlinge og Hyllested har jeg boet i Nordsjælland. Det har ikke været til overvejelse at flytte tættere på sognene, da mit vikariat har været uden tidsbegrænsning. Det har ført til en del timer på Vestmotorvejen, og det har bekræftet min opfattelse af, at jeg vil bo i det sogn, hvortil jeg engang bliver kaldet. Siden jeg blev ordineret i 2017, har det været mit ønske at opnå fast embede i Folkekirken. I efteråret blev embedet i Gimlinge-Hyllested slået op som vikariat, og det er grunden til, at jeg ikke har søgt den ledige stilling, da jeg ønsker fast embede i Folkekirken. Dette har jeg fortalt menighedsrådet, som har vist fuld forståelse for min holdning. Når præster taler sammen om ledige embeder, dukker spørgsmålet om menighedsrådets beskaffenhed altid op, og jeg forudså, at ansøgere til det ledige vikariat i Gimlinge-Hyllested ville kontakte mig for at spørge til vores menighedsråd. Derfor tilbød jeg menighedsrådet, at ansøgerne gerne måtte kontakte mig, fordi jeg ikke vil tøve med at anbefale vores menighedsråd til en præstekollega.


Som vikar bliver ens navn ikke malet på præstetavlen i de to kirker. Jeg har haft fornøjelsen af at være præst for de to sogne i to år, så Gimlinge og Hyllested vil altid stå på min indre ”tavle”.
Et stort tak for denne gang!

 

Tommy skriver som præsentation:

At være præst er ikke et almindeligt job – det er også idag stadig et kald, også når man er er ansat som vikar i et år med muligheder for forlængelse. Menighedsrådet har valgt/kaldt, og jeg glæder mig til at være jeres præst i Gimlinge og Hyllested sogne. Alt ser ud som om, at vi er et godt match, så jeg glæder mig til at begynde 1. februar.


Jeg er ordineret med embeder i Rebild og Næstved provstier siden 2007. Jeg er teolog fra Aarhus 2006. Min lyst til at blive præst har vist været med mig hele livet. Min farmor spurgte mig engang, da jeg var en lille dreng, hvad vil du så være når du bliver stor? Og jeg sagde uden tøven, jeg vil være præst! Mit møde med sognepræst Johannes Møllehave til min konfirmation i Virum kirke overbeviste mig om, at præstens vej bestemt var noget for mig. Men tiden gik og andre muligheder viste sig, før at jeg endelig gjorde min drøm til virkelighed.


Min kone, afdelingssygeplejerske Ditte Olivia og jeg, fik i 2013 en dejlig lille pige på Tårsgårdsvej ved Sønder Bjerge mark. Sally har gået i dagpleje og børnehave i Flakkebjerg og var på vej mod en skolestart på Dalmose skole. Vi har kendt til Dalmose, Hyllested og Gimlinge fra vores dagligdag, så vi har alle tre oplevelsen af at vende tilbage til skønne steder, vi allerede kender og altid har holdt af.


Vi glæder os til at møde og hilse på jer. Alle er inviterede til min indsættelse d. 2 februar kl. 10.30 ved vores Provst Ulla Thorbjørn Hansen.


Jeg træffes på hverdage i dagtimerne enten i på kirkekontoret i Gimlinge præstegård, Kirkestræde 3a eller i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i weekenden. Man kan altid kontakte mig på mail
TTC@km.dk eller ring 22777678. Min fridag er om mandagen, hvor jeg kan være lidt længere om at besvare henvendelser.

 
 
Del dette:

Gudstjenester

Søndag den 26. januar kl. 9 i Hyllested ved Susanne Juhl Thisted.


Søndag den 2. februar kl. 10.30 i Hyllested ved Tommy Toudahl Corfixen.


KALENDER

BegivenhedDato

Kyndelmissekoncert i Hyllested Kirke

Lyset inviteres ind i Hyllested kirke, når vi fejrer, at vi igen går mod lysere …

2. feb 16:00
17:00
2. feb 16:00 -
17:00

Fastelavn i Gimlinge Kirke

Igen i år holder vi børnegudstjeneste i samarbejde med Dalmose FDF. Efter …

23. feb 14:00
17:00
23. feb 14:00 -
17:00